Bezbedno Uništavanje Dokumentacije

Uništite evidenciju koja se vodi na papiru, na usaglašen, bezbedan i ekonomičan način.
shredding banner iron mountain employee pushing shredding bin

Bezbedno Uništavanje Dokumentacije

Uništite evidenciju koja se vodi na papiru, na usaglašen, bezbedan i ekonomičan način.
  1. Home
  2. Bezbedno Uništavanje Dokumentacije

NE DOZVOLITE DA ZBOG VAŠIH DOKUMENATA BUDETE ODGOVORNI

Naše bezbedne ekološki prihvatljive usluge osiguravaju odgovarajuće uništavanje i odlaganje osetljivih papirnih dokumenata.

Uštedećete i novac i vreme a steći potpuno poverenje u to da se sa vašim informacijama postupa sa najvećom pažnjom i zaštitom.

Bezbednosno uništavanje dokumenata pomaže vašoj organizaciji da:

  • zaštiti svoj ugled sigurnim čuvanjem osetljivih i poverljivih informacija,
  • smanji troškove upravljanja informacionim sredstvima koja više nisu korisna ili neophodna za vašu organizaciju,
  • osigura usaglašenost sa državnim propisima, i izbegne ugovorne kazne, novčane kazne ili tužbe.

Dokumentacija se uništava u skladu sa rigoroznom Politikom uništavanja Kompanije Iron Mountain. Nakon obavljenog sigurnosnog uništavanja dokumentacije Klijent dobija Sertifikat o uništavanju dokumentacije.


MOŽEMO DA VAM PONUDIMO

shred options iron mountain employee pushing shred bin banner

Ekonomično uništavanje dokumentacije

Brisanje pod vašim uslovima.

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN