Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Siguran i lak online pristup dokumentaciji i upravljanje dokumentacijom

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Siguran i lak online pristup dokumentaciji i upravljanje dokumentacijom
  1. Home
  2. Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje obuhvata: primanje, evidentiranje i raspoređivanje predmeta (akata) u rad; administrativno-tehničko obrađivanje predmeta, otpremanje pošte, razvođenje predmeta i akata, klasifikaciju i arhiviranje, smeštaj, čuvanje i održavanje; evidentiranje u arhivsku knjigu; izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i predaju arhivske građe nadležnom arhivu.

Naša kompanija izrađuje dokument koji se sada po novom zakonu zove opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala.

Iron Mountain izrađuje dokument u skladu sa zakonskom regulativom.

 

Koristite informacije vaše kompanije da omogućite donošenje poslovnih odluka. Međutim, teško je imati sve ove informacije pri ruci; zauzimaju dosta dragocenog prostora, i predstavljaju potencijalni rizik za vaše poslovanje.
Zahvaljujući Iron Mountain-u, možete da čuvate informacije i osigurate stalan pristup informacijama sve dok vam je potrebno.

  • Možete da stavite svoje informacije pod kontrolu, a da se oslobodite muke oko njihovog održavanja.
  • Možete da prepustite resurse koje ste koristili danas lideru u oblasti upravljanja informacijama koji će se starati o njima umesto vas.
  • Možete da prepravite postojeći prostor koji ste koristili za čuvanje informacija, bez obzira da li su u pitanju fizička ili dokumentacija čuvana u elektronskom obliku, a informacije uskladištite dislocirano bezbedno i sigurno kod nekog proverenog subjekta.

Potrebna vam je strategija pristupa dokumentaciji i njenog korišćenja, s obzirom na to da je za različite vrste dokumentacije potrebna različita strategija. Na osnovu informacija koje imate, gde se nalaze i kako želite da ih koristite sada i ubuduće, Iron Mountain može da vam pomogne da izaberete rešenje koje odgovara vašim potrebama.


Izrada popisa dokumentacije i određivanje roka čuvanja dokumentacije

Povezane usluge

Izrada arhivske knjige

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

consulting

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN