Iron Mountain®
Konsultantske usluge

Iron Mountain®
Konsultantske usluge

  1. Home
  2. Konsultantske usluge

Predstavljaju konsultacije u smislu provere rokova po zakonskoj regulativi, formata i da li je klijent (Pravilnicima, sada opštim aktima, Listama kategorija) obuhvatio i uvažio sve u skladu sa arhivskom praksom i delatnošću u dokumentima koja je sam kreirao.

Konslutantske usluge se odnose na već izradjena dokumenta, odnosno na:
  • Arhivsku knjigu;
  • Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
  • Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;
  • Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Izrada arhivske knjige

Povezane usluge

consulting

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN