Likvidacija – Stečaj

Likvidacija – Stečaj

  1. Home
  2. Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata
  3. Likvidacija – Stečaj

Naše usluge u procesu upravljanja i skladištenja poslovne dokumentacije u uslovima likvidacionog / stečajnog postupka, se sastoje u tome da naš specijalno oformljen tim vrši pregled, popis i podelu dokumentacije, tako da celokupna dokumentacija bude smeštena u naše kutije po principu da svaka kutija ima svoj rok čuvanja, u skladu sa arhivskom praksom, i na kraju dajemo preciznu količinu arhivskih kutija za čuvanje na period od 20 godina prodaji da oni mogu u skladu sa cenom da daju preciznu ponudu likvidacionom / stečajnom upravniku.

Takođe ukoliko dobijemo ovlašćenje od likvidacionog / stečajnog upravnika vršimo brigu o dokumentaciji u navedenom periodu, vršimo umesto njih radnje prema nadležnoj arhivskoj ustanovi.

Vršimo predaju zahteva za uništenje i predaju dokumentacije koja se čuva TRAJNO nadležnom arhivu u skladu sa zakonom kada za to nadležni arhiv bude imao prostor, i vršimo komunikaciju sa istim na šestomesečnom nivou u smislu da šaljemo upit da li će u narednih 6 meseci nadležna ustanova imati mogućnosti da preuzme dokumentaciju trajnog karaktera.

Izrada zahteva za izlučenje dokumentacije (registraturskug materijala)

Povezane Usluge

Izrada arhivske knjige

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN