Izrada arhivske knjige

Izrada arhivske knjige

  1. Home
  2. Izrada arhivske knjige

Arhivska knjiga je osnovna evidencija o sveukupnom stvaranju dokumentcije po hronološkom I kvantitativnom principu, te mestu lokacije čuvanja dokumentacije i to od samog početka egzistiranja pravnog lica.

Za svrhu izrade Arhivske knjige uvek je najidealnija situacija dobra sređenost dokumentacije i sumarni popis.

Potrebno je uraditi popis, pripadnost sektoru odnosno organizacionoj jedinici, hronologiji, količini izraženoj u jedinicama čuvanja odnosno registratorima.

Arhivsku knjigu izrađujemo u elektronskom formatu u excel tabeli, sto će omogućiti lakše sortiranje dokumentacije ne samo prema kategorijama, hronologiji ili mestu lokacije, već i prema potrebi.

Naša kompanija izrađuje dokument u skladu sa zakonskom regulativom.

Povezane usluge

consulting

Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata

Izrada pravilnika o kancelarijskom poslovanju

Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja

Konsultantske Usluge

POZOVITE IRON MOUNTAIN

business women

POZOVITE IRON MOUNTAIN