records and media

DOKUMENTACIJA I ČUVANJE NA MEDIJIMA

Sigurno sačuvajte fizičku i elektronsku dokumentaciju, trake i druga sredstva na nekom drugom mestu uz lak pristup po potrebi.
  1. Home
  2. Sigurno skladištenje dokumentacije
  3. Dokumentacija i čuvanje na medijima
iron-mountain-employee-scanning-boxes-in-storage-facility

Dislocirano čuvanje dokumentacije

Offsite Tape Vaulting open graph - tapes being put into a wall

Dislocirano čuvanje traka

business women