records and media

Arhiviranje DOKUMENTACIJe I ČUVANJE NA MEDIJIMA

Sigurno arhivirajte papirnu dokumentaciju, trake i druga sredstva na nekom drugom mestu uz lak pristup po potrebi.
  1. Home
  2. Sigurno skladištenje dokumentacije
  3. Arhiviranje dokumentacije i čuvanje na medijima
Offsite Tape Vaulting open graph - tapes being put into a wall

Dislocirano čuvanje traka