small business solutions banner - business man looking at camera

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM NAMENJENO MALIM PREDUZEĆIMA

Povratite svoj neproduktivni kancelarijski prostor i povećajte sigurnost dokumenata.
  1. Home
  2. Industrijska rešenja
  3. Upravljanje dokumentacijom namenjeno malim preduzećima

VI SVAKOG DANA PROIZVODITE POVERLJIVE INFORMACIJE, A MI SE TRUDIMO DA IH ZAŠTITIMO.

Hiljade malih preduzeća, kao što je vaše, koristi usluge Iron Mountain-a da zaštite ono što im je važno.

Dobiti besplatan konsalting

KOJE USLUGE MOŽEMO DA VAM PONUDIMO

records management

Dokumentacija i čuvanje na medijima

Sigurno sačuvajte fizičku i elektronsku dokumentaciju, trake i druga sredstva na nekom drugom mestu uz lak pristup po potrebi.
home tape scanning

Usluge skeniranja dokumentacije

Odblokirajte radne tokove opterećene papirnim dokumentima i radite više digitalizovano.
cloud and tape storage

Dislocirano čuvanje traka

Usmerite se na inovacije u poslovanju. Prepustite nama da zaštitimo vaše podatke.