retail

REŠENJE ZA MALOPRODAJU

  1. Home
  2. Industrijska rešenja
  3. Rešenje za maloprodaju

Mi se brinemo o upravljanju vašim podacima tako da vi možete da se usredsredite na svoje poslovanje.

Iron Mountain razume probleme koji se javljaju u zaštiti informacija i upravljanju informacijama, posebno u velikim regionalnim i nacionalnim trgovinskim organizacijama na velikom broju lokacija i sa ograničenim IT resursima na nivou maloprodajnog objekta. Naša stručnost u svim aspektima upravljanja informacijama će vam pomoći da ponovo uspostavite kontrolu nad podacima koji su od velikog značaja za vaše poslovanje.

Vi ne treba svakog dana da brinete o zaštiti osetljivih informacija kao što su evidencija o zaposlenima, brojevi kreditnih kartica vaših kupaca, ili podaci o cenama i zalihama. Iron Mountain sa višedecenijskim dokazanim iskustvom nudi vam doslednu realizaciju i pouzdanu sigurnost zaštite vašeg poslovanja, vašeg osoblja i vaših kupaca.

Naši stručnjaci za maloprodaju vam mogu pomoći da:

  • smanjite rizik krađe identiteta;
  • do najvećeg stepena povećate površinu prostora za poslove kojima zarađujete prihode dok evidenciju čuvate na nekom drugom mestu.

Nudimo vam rešenja koja će vam omogućiti bolju kontrolu i zaštitu vrednih informacija. Naši stručnjaci od poverenja će blisko sarađivati sa vašim timom na analiziranju trenutnih potreba, razvoju strategija koje uzimaju u obzir buduće probleme i daju rešenja na svim lokacijama, od prodavnice do korporativnog nivoa.

  • Planirajte i sprovedite program skladištenja podataka na jednom ili više mesta, pristupa i odlaganja da biste osigurali usaglašenost sa vašim korporativnim programom čuvanja dokumentacije.

Iron Mountain vam nudi svoje stručnjake, procese i proverene tehnologije za konzistentno sprovođenje efikasne informacione strategije u celoj vašoj organizaciji, pri čemu vaše domaće osoblje može da se skoncentriše na ono što vam je od najveće važnosti: na vaše kupce. Da angažujete naše stručnjake da rade za vas, pozovite 0800 17 17 17.