Contracts for federal agencies- Two people shaking hands

REŠENJA ZA JAVNI SEKTOR

Partner sa pouzdanim izvršiocem u javnom sektoru
  1. Home
  2. Industrijska rešenja
  3. Rešenja za javni sektor

Suočavate se sa rastućim pritiskom da primenite ekonomičnu strategiju koja smanjuje rizike u zaštiti, upravljanju i pristupu podacima. Naša rešenja za Javni sektor su:

  • Dislocirano upravljnje dokumentima i njihovo skladištenje – oslobađanje kancelarijskog prostora, povećanje sigurnosti i bolji pristup i upravljanje vašim zapisima na papiru.
  • Skeniranje i digitalizacija – čini vaše informacije brzo i lako dostupnim.
  • Puna kontrola procesa – od nastanka preko skladištenja do sigurnog uništavanja zapisa.
  • Konsultativni pristup – potražite savet od naših stručnjaka

Kako vam pomažu rešenja za javni sektor?

Razumemo probleme sa kojima se suočava javni sektor. Naše rešenje vam omogućava da zaštitite svoje informacije, povećate efikasnost i smanjite rizik upravljanja fizičkim i digitalnim podacima. Možemo da vam pomognemo da upravljate:

  • Ljudima – da oslobodite svoje zaposlene da mogu da se bave osnovnom delatnošću, tako što ćete postupanje sa vašim informacijama poveriti stručnom licu.
  • Procesima – u slučaju loših procesa vaša organizacija je u rizičnoj situaciji, a mi možemo da upravljamo vašim informacijama tako da sva odeljenja budu u skladu.
  • Imovinom – racionalizacija nekretnina ima veliki uticaj na upravljanje zapisima i informacijama, a naše rešenje osigurava siguram i usaglašen premeštaj dokumentacije.