law firms banner four people in suits smiling

UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM I INFORMACIJAMA ADVOKATSKIH KANCELARIJA

Da budete konkurentni, uskladite svoje upravljanje dokumentacijom i informacijama i programe upravljanja sa vašim strateškim prioritetima.
 1. Home
 2. Industrijska rešenja
 3. Upravljanje dokumentacijom i informacijama advokatskih kancelarija

SMANJITE SVOJ PROSTOR

Advokatske kancelarije su pod sve većim pritiskom da smanje troškove. Mnoge kancelarije koje rade u skupim gradskim centrima nastoje da smanje svoje troškove za nekretnine, koji su često drugi najveći trošak za advokatske kancelarije. Pri promeni lokacije, preuređenju ili pregovaranju o obnovi zakupa sve više se vodi računa o tome kako da se smanje troškovi za nekretnine i tu treba početi od prostora za smeštaj dokumentacije.

PROMENOM NAMENE PROSTORA ZA DOKUMENTACIJU I NJIHOVIM DISLOCIRANJEM MOŽETE:

 • Povećati efikasnost
 • Smanjiti rizike i povećati dostupnost dokumentaciji
 • Promeniti namenu prostora u prostor za saradnju

OPRAVDANO UNIŠTAVANJE PRAVNE DOKUMENTACIJE

Opravdano odlaganje je važna komponenta za upravljanje troškovima i rizicima, i ključni element procedura za upravljanje informacijama u advokatskoj kancelariji. Istorijski gledano, uvek je bilo teško rešiti pitanje odlaganja dokumentacije, a ovi programi izbijaju u prvi plan sa umnožavanjem papirnih i elektronskih zapisa, i rastom pratećih troškova skladištenja.

OPRAVDANIM UNIŠTAVANJEM DOKUMENTACIJE MOŽETE:

 • Uštedeti novac
 • Smanjiti rizik
 • Biti usaglašeni

OMOGUĆITI DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Mnogi advokati rade u hodu i potrebne su im informacije i dokumentacija odmah. Digitalizovanjem zapisa i korišćenjem oblaka, advokatske kancelarije povećavaju efikasnost i mogu da vrše skaliranje kako rastu. Kako prelazite na digitalni način rada, možete da se skoncentrišete na glavne poslovne procese i bolje iskoristite svoje ulaganje u tehnologiju.

OVE USLUGE VAM OMOGUĆAVAJU DA:

 • Poboljšate agilnost boljim pristupom i upotrebom informacija
 • Povećate efikasnost racionalnih procesa
 • Upravljate rastom broja informacija i odrediti njihovu meru na zahtev

KOJE SERVISE MOŽEMO DA VAM PONUDIMO

iron mountain storage facilty storage warehouse boxes stacks

Dokumentacija i čuvanje na medijima

Sigurno sačuvajte fizičku i elektronsku dokumentaciju, trake i druga sredstva na nekom drugom mestu uz lak pristup po potrebi.
records digitization

Usluge skeniranja dokumentacije

Odblokirajte radne tokove opterećene papirnim dokumentima i radite više digitalizovano.
consulting

Savetodavni servisi za upravljanje informacijama

Morate znati koje informacije ste sačuvali i u kom formatu širom vaše organizacije da biste mogli tačno i pravilno da mapirate sve prema vremenskim rokovima čuvanja dokumentacije i informacija.