Healthcare Services- Two doctors in a conversation

Usluge i rešenja za zdravstvo

  1. Home
  2. Industrijska rešenja
  3. Usluge i rešenja za zdravstvo

UPRAVLJAJTE VAŠIM KLINIČKIM PODACIMA

U ovoj oblasti složene reforme zaštite zdravlja i plaćanja, sa čestim promenama zakonskih propisa, brigom za bezbednost pacijenta i kvalitet, i sve većim zahtevima za transparentnost, potrebne su vam nove strategije da vam pomognu da ostvarite dugoročan uspeh. Sa Iron Mountain-om možete strateški i sigurno da upravljate svojim kliničkim i poslovnim informacijama u toku celog njihovog životnog ciklusa.

FLEKSIBILNO, SKALABILNO, ….

Naša fleksibilna, skalabilna ponuda rešenja za upravljanje informacijama omogućava vam da smanjite troškove i rizik, da ubrzate tranziciju vaših elektronskih zapisa Electronic Medical Records (EMR) i da uprostite upravljanje vašim "zdravstvenim" okruženjem koje je sve više digitalizovano.

SAČUVATI I ZAŠTITITI…..

Bez obzira da li naše kapacitete koristite za fizičko smeštanje dokumentacije, ili su vaše šifrovane elektronske informacije smeštene na nekom drugom mestu u našim kapacitetima svetske klase ili u podzemnim centrima za podatke, možete sa sigurnošću da zaštitite i sačuvate vaše informacije u narednim decenijama.