Banking - Wheel | Iron Mountain

REŠENJA ZA FINANSIJSKE USLUGE

U finansijskim uslugama, sposobnost korišćenja informacija i poslovnih podataka na efikasan i strateški način je od ogromnog značaja. Ponosni smo na to što možemo da budemo pouzdan partner finansijskim organizacijama širom sveta, jer vršimo sveobuhvatno upravljanje informacijama zahvaljujući čemu su vam podaci dostupni, usaglašenost moguća a sigurnost je prioritet.
 1. Home
 2. Industrijska rešenja
 3. Rešenja za finansijske usluge

DA LI VAŠI KONKURENTI DOBIJAJU VEĆU VREDNOST OD SVOJIH INFORMACIJA?

Otključati vrednost u informaciji je od suštinskog značaja za uspeh. Ali, konkurencija, povećana regulativa, eksplozivan rast informacija i očekivanja klijenata vrše sve veći pritisak na vaš program upravljanja informacijama. Naše rešenje za Finansijske Usluge će vam pomoći da upravljate:

 • zapisima na papiru, uključujući hipoteke i testamente
 • elektronskim zapisima, uključujući račune i prenose
 • kreditnim fajlovima i komercijalnim računima
 • karticama sa potpisima
 • HR fajlovima

Kako vam pomažu Rešenja za Finansijske usluge?

Možemo da vam pomognemo da upravljate informacijama u njihovom životnom ciklusu, od nastanka do sigurnog odlaganja. Naše integralno rešenje obuhvata:

 • Dislocirano upravljanje dokumentom i čuvanje dokumenta, radi očuvanja imovine, povećanja sigurnosti i ubrzanja preuzimanja zapisa.
 • Skeniranje i digitalizaciju - za brzo i sigurno pristupanje informacijama.
 • Trake i rezervne kopije - da budete usaglašeni i da vaši podaci budu u potpunosti zaštićeni.
 • Stručnjaci koji rade sa vama - na procesima usaglašavanja, čuvanju i rizicima i svim aspektima izrade efikasnog i ekonomičnog programa upravljanja informacijama.

Zašto izabrati Iron Mountain?

Naše sveobuhvatne strategije vam pomažu da rešite sve probleme vezane za upravljanje informacijama. Sa višedecenijskim ikustvom u skladištenju i zaštiti informacija za korisnike naših usluga u finansijskom sektoru, jasno nam je kako funkcioniše ova industrija i u stanju smo da isporučimo pouzdana rešenja.

Ali, ne morate nam verovati na reč. Naše studije slučaja govore same:

 • Saznajte kako je vodeća firma za investicioni menadžment i finansijski konsalting standardizovala procese i uštedela novac
 • Pogledajte kako je vodeća finansijska kuća iz Holandije unapredila skladištenje i pronalaženje podataka
 • Otkrijte kako je velika banka iskoristila skeniranje, skladištenje i obradu podataka