Šta radimo

Usluge sigurnosnog uništenja dokumenata

Usluge sigurnosnog uništenja dokumenata

Sve striktnija regulativa u pogledu zaštite podataka znači da se od kompanija naplaćuju ozbiljne novčane kazne u slučaju neusklađenosti za zahtevima u pogledu upravljanja poverljivim podacima i uništenja podataka. Iron Mountain vam pomaže da prihvatite rizik i da se ne opterećujete celokupnim procesom izdvajanja dokumenata sa dospelim rokovima za uništenje.

Iron Mountain nudi kompletnu uslugu sečenja i uništenja dokumenata, uz sigurnost u svakoj fazi. Zajedno sa vama ćemo da osmislimo i realizujemo siguran program za uništenje dokumenata, koji je primeren vašoj delatnosti.

Možemo da prikupimo dokumente, hard diskove, DVD i CD koji više nisu potrebni i da ih bezbedno transportujemo do nekog od naših objekata za sečenje i uništavanje dokumenata. Svi dokumenti i nosači podataka se uništavaju, pri čemu papirnu dokumentaciju recikliramo 100%.

Svakodnevna usluga

Usluga bez bilo kakvog ometanja, sa konzolama za odlaganje koje se zaključavaju, koje su postavljene u vašoj kancelariji i koje skupljamo u redovnim intervalima. Jednostavno stavite sve svoje dokumente u konzolu, kao deo vašeg programa za sigurno uništavanje. Ostalo je naša briga.

Periodično raščišćavanje

Možemo da dođemo u vaš kancelarijski prostor i uništimo sve dokumente koje nije potrebno da dalje čuvate.

Bilo da vam je potrebna planirana eksterna usluga ili jednokratno raščišćavanje, možete da se oslonite na Iron Mountain ukoliko želite sigurno i ekonomično sečenje i uništavanje dokumenata kojim se obezbeđuje:

 • Sigurnost u svakoj fazi – kroz upravljanje svakim korakom, nudimo sigurnost tokom celokupnog procesa, od prikupljanja do uništavanja i recikliranja
 • Zakonska usklađenost - zbog sve veće regulacije u sferi zakona i propisa koji se odnose na zaštitu podataka, možemo da vam pomognemo da postupate u skladu sa zakonom i izbegnete povredu podataka, kroz izdavanje potvrde o uništenju i strogi lanac odgovornosti
 • Povećanje produktivnosti zaposlenih – svedite vremenski gubitak na minimum i obezbedite da vaše osoblje može da se fokusira na svoje osnovne radne zadatke
 • Jednostavno uvođenje – organizacija i brz i jednostavan rad sa rešenjem koje tačno odgovara vašim potrebama
 • Potpuna pokrivenost na nacionalnom nivou Srbije

Svi vaši dokumenti se seku i uništavaju prema standardu BS8470, nivo 4 – tako da nikada ne mogu da se rekonstruišu. Sav papir se reciklira, a vi možete da pratite pozitivno dejstvo svog programa preko našeg ekološkog izveštaja.

Za više informacija o sigurnom sečenju i uništavanju:

Kontaktirajte nas

 • E-mail

  E-mail

 • Pozovite nas

  Pozovite nas
  +381 11 3239 336
  +381 11 3239 466

Kancelarija budućnosti

Sigurnosno uništavanje iseckavanjem
Highly secure information destruction to protect your business and give you peace of mind.

Pogledajte video