Šta radimo

Rešenja za upravljanje i čuvanje dokumentacije

Rešenja za upravljanje i čuvanje dokumentacije

Upravljanje poslovnim informacijama ima veoma veliku potencijalnu vrednost, ali istovremeno podleže rizicima u pogledu sigurnosti, troškova i problema pri upravljanju. Iron Mountain štiti i čuva dokumente za preko 150,000 organizacija u celom svetu – više od bilo koje druge kompanije. Mi možemo da vas rasteretimo od svih problema zahvaljujući našim sistemima za upravljanje podacima, da optimizujemo vrednost vaših podataka i smanjimo njihovu izloženost troškovima i riziku.

Mi vam pomažemo da upravljate rastućim troškovima čuvanja, zaposlenih, kao i administrativnim troškovima, i da vaše poslovanje bude zakonski usklađeno:

Čuvanje dokumenata
Vaše je da upakujete svoju dokumentaciju, a mi ćemo da je preuzmemo i transportujemo do našeg objekta za sigurno čuvanje podataka. Kada god vam je potrebna, mi ćemo vam je vratiti. Postupak je krajnje jednostavan.

Upravljanje aktivnim dokumentima
Aktivna dokumenta, dostupna po predmetima odnosno dosijeima, ali uz sve prednosti koje omogućava angažovanje eksternog partnera za obavljanje usluge.

Skeniranje i digitalizacija
Selektivno skeniranje pomoću specijalizovane softverske tehnologije može da dovede do drastičnih smanjenja troškova digitalne konverzije, a istovremeno vam omogućava pristup dokumentima.

Specijalni projekti
Naši stručnjaci za upravljanje dokumentacijom mogu da obezbede usluge klasifikacije, indeksacije, čišćenja, uništenja i preseljenja dokumentacije, koje su vam potrebne za vaše jednokratne projekte.

Uskladite poslovanje sa zakonom. Ostanite usklađeni.

Sveobuhvatni program zakonske usklađenosti može na proaktivan način da zaštiti vašu fizičku i elektronsku dokumentaciju, da vas čuva od nepotrebnih rizika i da vam pomogne da kontrolišete troškove. Sa komapanijom Iron Mountain možete da očekujete:

 • Pojašnjenje zakonske usklađenosti i šta to za vas znači
 • Unapređenje efikasnosti
 • Smanjenje administrativnih i eDiscovery troškova
 • Bolju kontrolu dokumentacije od presudnog značaja za poslovanje

Čuvanje u specijalizovanim sefovima

Zahvaljujući održavanju odgovarajućih uslova sredine za dugoročno čuvanje nosača podataka, možemo da osiguramo mogućnost njihovog čitanja/očitavanja i integritet tokom decenija. Nudimo vam veliki izbor različitih privatnih, zajedničkih i namenski prilagođenih sefova uz optimalne uslove za očuvanje svih vrsta nosača podataka.

Karakteristike naših sefova su sledeće:

 • Višestruki nivoi sigurnosti, uključujući kontrolu pristupa 24/7 (24 sata dnevno, 7 dana u nedelji)
 • Kompjuterizovani sistemi kontrole transakcija, koji omogućuju fleksibilan pristup uz istovremeno održanje lanca odgovornosti
 • Sistemi za kontrolu sredine, prilagođeni jedinstvenim potrebama različitih nosača podataka, uključujući papir, magnetne i optičke nosače, filmske trake, dokumente u koloru i fotografije
 • Napredni sistemi za gašenje požara pomoću gasa, kojima se štiti dokumentacija bez rizika od oštećenja vodom
 • Klimatizovana vozila za siguran i pouzdan transport
 • BS5454 uslovi, podesni za čuvanje istorijskih dokumenata

Ukoliko imate posebne zahteve u pogledu čuvanja, kao što je skladištenje većih količina ili materijala za koje je potrebna posebna kontrola okolne sredine, možemo da projektujemo i napravimo namenski prilagođen sef za vašu organizaciju.

Za više informacija o upravljanju i čuvanju dokumentacije:

Kontaktirajte nas

 • E-mail

  E-mail

 • Pozovite nas

  Pozovite nas
  +381 11 3239 336
  +381 11 3239 466

Kancelarija budućnosti

Records Management
Secure and compliant storage for your paper documents.

Pogledajte video