Rešenja

Rešenja za mala i srednja preduzeća

Rešenja za mala i srednja preduzeća

Kada je reč o sigurnom upravljanju i zaštiti glavne delatnosti i podataka o klijentima, mala i velika preduzeća se suočavaju sa nizom specifičnih problema. Mi vam pomažemo da ostvarite svoje ciljeve, kroz obezbeđenje pristupa uslugama upravljanja informacijama u skladu sa veličinom preduzeća.

Ponosni smo što smo partner od poverenja za hiljade malih i srednjih preduzeća u celom svetu. Već decenijama smo globalni lider u oblasti čuvanja, zaštite i spašavanja podataka, a posebno se bavimo potrebama malih i srednjih preduzeća.

Upravljanje i čuvanje dokumentacije

Pomoći ćemo vam pri upravljanju vašom papirnom dokumentacijom na strateški i efikasan način, uz istovremeno smanjenje troškova i rizika povezanih sa upravljanjem informacijama i dokumentima.

Prednosti su sledeće:

 • Kompletni programi za upravljanje i čuvanje dokumenata, od konsultacija na licu mesta do eksternog čuvanja u našim ulta-sigurnim objektima
 • Sposobnost sveobuhvatnog arhiviranja i pretrage podataka
 • U potpunosti funkcionalna pretraga i traženje dokumentacije preko našeg onlajn portala
 • Smernice i podrška u razvoju i implementaciji politika za uništavanje podataka, uključujući usluge eksternog sigurnog sečenja i uništenja

Zaštita informacija i Dostupnost

Naš način zaštite informacija štiti informacije vaše kompanije, bilo da se čuvaju na serverima, laptopovima, desktopovima ili prenosivim nosačima memorije. Možemo da obezbedimo ekonomičan plan, zasnovan na praktičnom korišćenju, koji vam omogućava lak pristup vašim informacijama koje se čuvaju.

Sigurnosno uništavanje dokumenata

Bilo da su vam potrebne planirane eksterne usluge ili jednokratno raščišćavanje, možete da računate na nas kada je u pitanju:

 • Fleksibilno, efikasno i pouzdano eksterno uništavaje podataka i usluge sigurnosnog uništavanja dokumenata
 • Smanjenje troškova upravljanja informacijama koje više nisu od koristi i koje se ne odnose ili nisu potrebne za vaše poslovanje
 • Smanjenje rizika od mogućnosti da podaci i dokumentacija dospeju u pogrešne ruke

Naš set usluga i rešenja je osmišljen tako da vam omogućava čuvanje, pristup i sigurnost za informacije koje su od presudnog značaja za vašu delatnost na efikasan i delotvoran način, u okviru vašeg budžeta. Kroz pomoć koju vam pružamo pri upravljanju vašim informacijama, omogućavamo vam da se fokusirate na svoju delatnost.

Za više informacija:

Kontaktirajte nas

 • E-mail

  E-mail

 • Pozovite nas

  Pozovite nas
  +381 11 3239 336
  +381 11 3239 466

Kancelarija budućnosti

See how an efficient information management programme can help you.

Pogledajte video