Rešenja

Rešenja za javni sektor

Rešenja za javni sektor

Potrebe državnih ministarstava i tela u javnom sektoru za upravljanjem informacijama i zaštitom podataka su kompleksne, vremenski zahtevne i permanentno se povećavaju. Javne organizacije su suočene sa sve većim pritiscima da uvedu efikasne strategije za smanjenje rizika povezanih sa zaštitom, upravljanjem i pristupom informacijama.

Kroz upravljanje celokupnim lancem čuvanja, od nastanka i zadržavanja dokumenta pa sve do sigurnog uništenja, možemo da osmislimo i obezbedimo rešenja koja su primerena preciznim potrebama vaše organizacije iz oblasti javnog sektora.

U našim bezbednim objektima, vašim fizičkim i digitalnim informacijama se upravlja na siguran način, i, na zahtev, naši odabrani stručnjaci za upravljanje informacijama će da vam pruže podršku neposredno u vašem poslovnom prostoru. Takođe smo u stanju da vodimo vaš celokupan mehanizam za upravljanje informacijama.

Ukoliko postoje posebni zahtevi u vezi sa dokumentacijom javnog sektora, nudimo vam čuvanje dokumentacije u BS5454 sefovima – okruženju sa niskom temperaturom i niskim nivoom vlage koje produžava vek oštećenih dokumenata.

Za više informacija o rešenjima za javni sektor:

Kontaktirajte nas

  • E-mail

    E-mail

  • Pozovite nas

    Pozovite nas
    +381 11 3239 336
    +381 11 3239 466

Kancelarija budućnosti

See how an efficient information management programme can help you.

Pogledajte video