Rešenja

Rešenja za onlajn čuvanje podataka u oblasti pravnih usluga

Rešenja za onlajn čuvanje podataka u oblasti pravnih usluga

Naši stručnjaci u ovoj oblasti poseduju jedinstvene kvalifikacije zahvaljujući kojima mogu da pomognu u rešavanju problema u vezi sa upravljanjem podacima i informacijama u oblasti pravnih usluga. Advokati i advokatske firme redovno rade sa poverljivim podacima i informacijama, što zahteva visok nivo sigurnosti pri čuvanju elektronskih podataka, kao i efikasan proces racionalizovanog upravljanja informacijama. Zahvaljujući našoj stručnosti i kapacitetima specijalizovane softverske tehnologije, u mogućnosti smo da vam ponudimo usluge koje su specijalno prilagođene za vas, pri upravljanju, čuvanju, zaštiti i spašavanju pravnih podataka. Možemo da vam pomognemo da maksimalizujete svoje kadrovske resurse, uz istovremeno efikasno upravljanje svojim troškovima.

S obzirom na nagli porast obima elektronskih informacija i neophodnost veće kontrole u eDiscovery, veoma je važno da se ide u korak sa promenama. Uz blisku saradnju sa vašim osobljem, u cilju analize vaših specifičnih zahteva i očekivanih potreba, pomoći ćemo vam da razvijete istinski sveobuhvatni, integrisani program. Možemo da vam pomognemo:

  • Da smanjite rizike od protivzakonitog uništavanja dokumenata, nesavesnog obavljanja dužnosti i zakonske neusklađenosti, kroz uvođenje najboljih praksi za čuvanje i uništavanje dokumentacije na svim vrstama nosača, u svim oblastima poslovanja i na svim kancelarijskim lokacijama
  • Da povećate produktivnost i brzinu reagovanje kroz racionalno čuvanje, pretragu i pristup dokumentaciji
  • Da upravljate vremenski uslovljenim zahtevima za predočavanje dokumenata sudu u sporovima, internim istragama i regulatornim zahtevima preko usluga eDiscovery i Litigation Support kompanije Iron Mountain
  • Da pojednostavite prelazak na elektronsku advokatsku praksu kroz integrisanje upravljanja elektronskim dokumentima i onlajn izradu rezervnih kopija podataka u vaš svakodnevni proces rada
  • Da pojednostavite pristup i pretragu dokumenata 24/7 kroz usluge konverzije dokumenata i arhiviranja slika koje pruža Iron Mountain
  • Da rešavate probleme u vezi sa intelektualnom svojinom pomoću usluga deponovanja izvornog koda specijalizovane tehnologije kod trećeg lica, upravljanja imenom domena, i arhiviranja filma i zvuka
  • Da maksimalno koristite svoj kancelarijski prostor, hardverske i IT resurse, uz istovremeno minimalizovanje troškova i logistike zahvaljujući eksternom čuvanju dokumenata

Nudimo kompletna rešenja za upravljanje evidencijama i dokumentima za advokatsku profesiju koja vam omogućavaju da imate potpunu kontrolu nad informacijama i dokumenima, a da pri tome ne izgubite kontrolu nad svojim budžetom.

Za više informacija o rešenjima u oblasti pravnih usluga: