Rešenja

Rešenja za oblast zdravstva – upravljanje dokumentima u zdravstvenoj delatnosti

Rešenja za oblast zdravstva – upravljanje dokumentima u zdravstvenoj delatnosti

Problemi u pogledu informacija koje se tiču kliničkih ispitivanja i zakonske usklađenosti u oblasti zdravstvene zaštite iz meseca u mesec postaju sve složeniji. Naša delatnost je usmerena na pomoć sistemima zdravstvene zaštite, bolnicama i medicinskoj profesiji da reše ove probeme i da upravljanje informacijama u oblasti zdravstva vrate pod svoju kontrolu. Bez elektronskog procesa rada ili upravljačkog softvera, većina zdravstvenih organizacija ima problema da bude u toku sa dokumentacijom u vezi sa pacijentima i neobrađenom fizičkom dokumentacijom. Uz pomoć namenskog softvera za zdravstvenu dokumentaciju povezanog sa glavnim računarom, medicinske sestre, lekari, recepcioneri i pomoćno osoblje mogu da povećaju svoju produktivnost, čime se omogućava da uz manje truda postignu bolje rezultate.

Za zdravstvene ustanove, obezbeđenje vrhunske zdravstvene zaštite i osiguranje bezbednosti pacijenata će uvek biti prioritet. Međutim, u današnje vreme, ovi ciljevi moraju da budu ostvareni u svetlu dodatnih imperativnih zahteva, kao što su, između ostalog:

 • Smanjenje troškova
 • Mere zaštite zdravstvene dokumentacije i podataka o pacijentima
 • Prelazak na rešenja koja uključuju upravljanje elektronskim dokumentima

Posedujemo veoma veliko iskustvo u obezbeđenju rešenja za sveobuhvatno upravljanje informacijama za NHS Trusts (Zdravstvene ustanove Državnog sistema sistema zdravstvene zaštite VB) i privatne organizacije za zdravstvenu zašititu širom Velike Britanije. Danas, naše stručno znanje pomaže hiljadama davalaca zdravstvenih usluga da:

 • Razviju i vode u potpunosti integrisano upravljanje informacijama, programe čuvanja, zaštite i spašavanja podataka
 • Pojednostave pristup dokumentaciji o pacijentima
 • Zaštite važne informacije o pacijentima
 • Integrišu digitalne nosače radioloških informacija
 • Upravljaju prelaskom na elektronske zdravstvene kartone
 • Osiguraju zakonsku usklađenost, čak i preko više lokacija
 • Minimalizuju zahteve za IT osobljem
 • Uspostave efikasan model za kontrolu troškova evidencija i upravljanja podacima

Naš rad je usmeren na rešavanje problema sa kojima se danas susrećete, za pripremu da se suočite sa problemima sutrašnjice, i rasterećenje vaših timova, kako bi mogli da se fokusiraju na svoj rad.

For more information on Healthcare Sector solutions:

Kontaktirajte nas

 • E-mail

  E-mail

 • Pozovite nas

  Pozovite nas
  +381 11 3239 336
  +381 11 3239 466

Kancelarija budućnosti

See how an efficient information management programme can help you.

Pogledajte video