Rešenja

Rešenja za finansijske usluge

Rešenja za finansijske usluge

Kod finansijskih usluga, sposobnost korišćenja informacija i poslovnih podataka na efikasan i strateški način je na prvom mestu. Ponosni smo što smo partner od poverenja organizacijama koje posluju u sferi finansijskih usluga u celom svetu jer obezbeđujemo sveobuhvatno upravljanje informacijama, zahvaljujući čemu su podaci dostupni, zakonska usklađenost dostižna, a sigurnost je prioritet.

Uz višedecenijsko iskustvo u čuvanju, zaštiti i spašavanju podataka za organizacije u oblasti finansijskih usluga, Iron Mountain obezbeđuje usluge i rešenja i kontrolu, koji se odnose na celokupan životni ciklus informacija:

 • Sveobuhvatne strategije koje vam omogućavaju da rešavate sve probleme u vezi sa upravljanjem informacijama, bilo da su na papiru ili u digitalnom formatu, preko jednog dobavljača
 • Integrisana rešenja za finansijske usluge, uključujući upravljanje bankarskom dokumentacijom, kreditnom dokumentacijom, kartonima deponovanih potpisa, dokumentacijom o fakturama, dokumentacijom o ljudskim resursima, dokumentacijom o hipotekama i testamentima
 • Eksterno upravljanje i skladištenje dokumenata, onlajn izrada rezervnih kopija i čuvanje podataka u 'cloud' okruženju omogućavaju vam da maksimalno iskoristite kancelarijski prostor, hardverske i IT resurse, uz istovremeno minimalizovanje troškova i logistike
 • Racionalno čuvanje dokumentacije, pretraga i pristup podacima, u cilju povećanja vaše produktivnosti i brzine reagovanja
 • Usluge konverzije dokumenata i onlajn izrade slika, koje omogućavaju pristup i pretragu dokumenata 24/7
 • Sigurno sečenje i uništavanje podataka na licu mesta ili na eksternoj lokaciji, radi osiguranja usklađenosti sa zakonskim propisima o privatnosti klijenata
 • Usluge deponovanja izvornog koda specijalizovane tehnologije kod trećeg lica i upravljanja imenima internet domena koje vam pomažu pri rešavanju problema u vezi sa intelektualnom svojinom.

Naši stručnjaci će da sarađuju sa vama kako biste bili u toku kada je reč o pitanjima sigurnosti u ovoj oblasti i dalje zakonske usklađenosti, kao i radi razvoja ekonomične i efikasne usluge upravljanja dokumentacijom za rešavanje vaših tekućih potreba.

Za više informacija u vezi sa rešenjima u oblasti finansijskih usluga:

Kontaktirajte nas

 • E-mail

  E-mail

 • Pozovite nas

  Pozovite nas
  +381 11 3239 336
  +381 11 3239 466

Kancelarija budućnosti

See how an efficient information management programme can help you.

Pogledajte video