O nama

Istorijat kompanije Iron Mountain

Istorijat kompanije Iron Mountain

“Herman Knaust pronašao novu namenu za stari rudnik: atomsko sklonište”
~ Naslovna strana, Wall Street Journal, 24. oktobar 1952. g.

Kompanija Iron Mountain je osnovana 1951. g. u Livingstonu, 125 milja severno od grada Njujorka. Osnivača kompanije, Hermana Knausta, njegovi susedi iz doline reke Hadson su prozvali “Kralj pečuraka”, jer je svoje bogatstvo stekao gajenjem i prodajom pečuraka. Pošto mu je bilo potrebno više prostora za gajenje svojih proizvoda, 1936. g. kupio je napušteni rudnik gvožđa i 100 jutara zemlje za $9.000. Međutim, do 1950. g. tržište pečuraka je pretrpelo promene i g-din Knaust je tražio alternativni način za korišćenje svog rudnika, koga je nazvao «Iron Mountain» («Gvozdena planina»).

Nakon Drugog svetskog rata, g-din Knaust je finansirao preseljenje u Sjedinjene Države za veliki broj jevrejskih imigranata, koji su ostali bez svojih isprava jer su njihovi lični dokumenti bili uništeni. Tokom navedenog perioda, svetom je vladala strepnja zbog hladnog rata i atomske bezbednosti. Oba ova faktora su uticala na g-dina Knausta da uvidi potrebu za zaštitom podataka od uništenja izavanog ratovima ili nesrećama manjih razmera.

50 years of Iron Mountain

Kompanija Iron Mountain Atomic Storage, Inc. osnovana je 1951. g. G-din Knaust je otvorio prve «sefove» u Iron Mountain, kao i kancelariju za prodaju u zgradi Empire State Building. Pošto je imao dara za publicitet, uspeo je da ubedi istaknute ličnosti, kao što je general Douglas MacArthur, da posete Iron Mountain. Prateći publicitet je bio rezultat marketinškog programa novog preduzeća. Prvi klijent kompanije Iron Mountain je bila banka East River Savings Bank, koja je donela mikrofilmove sa kopijama dokumentacije o depozitima i duplikate kartona deponovanih potpisa u blindiranim vozilima na čuvanje u novom objektu u planini. Za njom su ubrzo usledili drugi korporativni klijenti, pošto su kompanije iz Njujorka počele da uviđaju neophodnost da zaštite svoju najvažniju dokumentaciju.

50 years of Iron Mountain

Kompanija Iron Mountain je nastavila svoj uspon na tržištu grada Njujorka, i od prvobitnog objekta u napuštenom rudniku krečnjaka počela da se širi prema gradu. Prazan rudnik je bio prirodno mesto za izgradnju podzemnog skladišnog objekta. Iron Mountain je tako postala glavna kompanija za zaštitu važne dokumentacije.

Klijenti su poveravali Kompaniji svoju najvažniju dokumentaciju i uskoro su želeli da Iron Mountain čuva velike količine njihove papirne dokumentacije. Kompanija je 1978. g. otvorila svoj prvi nadzemni objekat za skladištenje dokumentacije u Njujorku, namenjen za čuvanje i druge usluge u vezi sa papirnim dokumentima. Kompanija se proširila izvan tržišta Njujorka 1980. g., kada je otvorila lokaciju u Novoj Engleskoj, da bi izašla u susret sve većoj potrebi za zaštitom rezervnih kopija kompjuterskih podataka. Kompanija je nastavila dalje širenje u Novoj Engleskoj 1983. g., kupovinom New England Storage Warehouse u Bostonu. To je bila prva akvizicija preduzeća koju je izvršila kompanija Iron Mountain, i koja je omogućila da kompanija odlučno stupi na tržište upravljanja zdravstvenom i pravnom dokumentacijom u Novoj Engleskoj.

Do tog vremena, kompanija Iron Mountain je uvrstila celokupan asortiman proizvoda koji čine temelje današnje kompanije. Kompanija je nudila usluge čuvanja i upravljanja papirnom dokumentacijom (uključujući krupne operacije na vertikalnim tržištima zdravstvenih i advokatskih usluga), usluge eksterne zaštite podataka, kao i usluge zaštite važne dokumentacije na tržištima Njujorka i Nove Engleske.

Kompanija Iron Mountain je 1988. g. napravila veliki korak napred akvizicijom Bell & Howell Records Management, Inc., zavisnog društva Bell & Howell Corporation, čime je učetvorostručila svoju veličinu. Bell & Howell Records Management, kao tadašnja vodeća kompanija u ovoj delatnosti, poslovala je na 12 glavnih tržišta u SAD, na kojima kompanija Iron Mountain nije imala nikakvog udela. Zahvaljujući ovoj akviziciji, Iron Mountain postaje prvi davalac usluga na nacionalnom nivou u ovoj delatnosti.

Težište je bilo na internom širenju i Kompanija je nastavila dalji rast, da bi 1995. g. ostvarila godišnji prihod od preko $100 miliona. Do tog vremena, formirano je okruženje koje je omogućilo konsolidaciju u oblasti pru\anja usluga upravljanja dokumentima. U februaru 1996. g. kompanija Iron Mountain je postala javno preduzeće, koje je izvršilo dokapitalizaciju, delimično radi početka konsolidacije.

Deceniju kasnije, kompanija Iron Mountain je proslavila svoj 10-godišnji jubilej, kao javno preduzeće. Tokom ovog perioda, kompanija je znatno uvećala svoj prihod, geografsku raširenost i portfolio usluga.

Kompanija je danas lider u ovoj delatnosti u razvoju novih rešenja, kako bi izašla u susret promenljivim potrebama svojih klijenata, i očekuje da će da upravlja sadašnjim nosačima podataka (papir, film, magnetni nosači, itd.) još dugi niz godina. Pored toga, kompanija nudi nova rešenja za efikasnu primenu novih digitalnih tehnologija koje predstavljaju nov izazov za klijente.

Sa prihodom od $3 milijarde ostvarenim u 2009. g. i najširom platformom usluga koje pruža na većini globalnih tržišta, kompanija Iron Mountain je «najpouzdaniji svetski partner za usluge zaštite i čuvanja podataka». Ispostavilo se da je Herman Knaust bio dalekovid u svojim prognozama, kada je 1952. g. rekao...

"Ovaj posao će da raste kao pečurke posle kiše..."
~ Naslovna strana, Wall Street Journal, 24.oktobar 1952. g.Kontaktirajte nas

 • E-mail

  E-mail

 • Pozovite nas

  Pozovite nas
  +381 11 3239 336
  +381 11 3239 466