Dve globalne kompanije se ujedinjuju da zaštite i sačuvaju vaše informacije i sredstva


Iron Mountain and Recall logos

Kompanija Iron Mountain je pripojila kompaniju Recall, vodećeg pružaoca usluga kada je u pitanju upravljanje informacijama, čuvanje i ostale usluge.
Ovim se stvara kompanija posvećena zaštiti i čuvanju informacija i sredstava koje naši klijenti i zajednice vrednuju. Uz povećane sposobnosti i stručnost, sada smo u boljem položaju da služimo našim klijentima širom sveta, pružajući nenadmašan nivo usluga klijentima i inovacije proizvoda.

„SADA SMO U BOLJEM POLOŽAJU DA SLUŽIMO SVOJIM KLIJENTIMA ŠIROM SVETA“

U današnjem svetu koji je svakim danom sve složeniji, zaštita onog najvažnijeg nije nikada bila bitnija niti je predstavljala veći izazov. Bilo da su u pitanju fizička sredstva, digitalne informacije, usaglašenost sa propisima ili kulturna blaga, mi sredstva čuvamo bezbednim i sigurnim za poslovne potrebe budućih generacija. Od kompanija sa liste FORTUNE 1000 do lokalnih preduzeća, naša rešenja vam pomažu da upravljate rizikom i razvojem.

Radujemo se hrabroj, novoj budućnosti u kojoj možemo da stvaramo prilike za svoje klijente, investitore i zaposlene.

Prelazimo granice da osiguramo ono što je važno danas, za sutra. Mi smo kompanija Iron Mountain.

Saznaj više o našoj kompaniji

Naši odgovori na vaša pitanja

P. Kakve su novosti?
Objavljujemo završetak našeg pripajanja kompanije Recall. Ovo pripajanje će značajno pojačati našu sposobnost da ispunimo potrebe klijenata, kao i da bolje služimo tržištu čuvanja i upravljanja informacijama uopšte.
Kompanije Iron Mountain i Recall dele razmišljanja o istim vrednostima. Posvećeni smo tome da služimo kao poverljivi zaštitnici onoga što je najbitnije našim klijentima – bilo da su u pitanju izveštaji u pisanom formatu, digitalni zapisi ili fizička sredstva – osiguravajući njihovu prošlu, sadašnju i buduću vrednost.
Sprovodimo svoju strategiju, šireći geografski uticaj na razvijenim i tržištima u nastajanju, kako kroz pripajanje, tako i kroz organski razvoj i povećavamo svoje sposobnosti za pružanje usluga. Ova transakcija nam takođe pruža mogućnost za stvaranje inovacija i plasiranje na tržište pravih proizvoda i usluga za potrebe čuvanja i upravljanja informacijama naših klijenata, dok nastavljamo da vraćamo značajnu vrednost svojim akcionarima.

P. Koje su odredbe pripajanja?
Pripojili smo sve neisplaćene akcije kompanije Recall kroz primarnu transakciju akcija. Na osnovu naših najskorijih cena akcija, transakcija ima implicitnu vrednost od približno 2 milijarde dolara (SAD). Takođe, imenujemo dva direktora kompanije Recall za članove upravnog odbora kompanije Iron Mountain: Nila Četfilda i Vendi Murdok.
Dobili smo punu zakonsku saglasnost u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Australiji za ovu pogodbu, iako nismo dobili punu zakonsku saglasnost u Ujedinjenom Kraljevstvu. Imamo sporazum o „odvojenosti“ sa organima za konkurenciju i tržište (CMA) u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji nam omogućava da nastavimo sa pripajanjem dok oni ne završe zakonski pregled.
Kao deo zakonske saglasnosti, dogovorili smo se da otuđimo operacije/objekte ili kompanije Iron Mountain ili kompanije Recall na određenim tržištima (SAD, Kanada i Australija) nakon zaključenja dogovora. Za ove regione za koje smo ugovorili otuđenje operacija, imamo plan za upravljanje poslovanjem dok se ne izabere kupac. Zahvaljujući tome, naši klijenti će nastaviti da dobijaju podjednako visok nivo pružanja usluga od strane obe kompanije, Iron Mountain i Recall.

P. Zašto otuđujete deo svog poslovanja da biste zaključili ugovor?
Kroz saradnju sa regulatornim organima u svakom regionu, detaljno smo istražili najbolje rešenje za nastavljanje davanja izbora klijentima za pružaoce usluga upravljanja informacijama. Nakon nekoliko meseci analiziranja i pregovora, regulatorni organi su zaključili da je neophodno otuđenje operacija upravljanja izveštajima na određenim lokacijama u SAD i Kanadi, radi održanja ravnoteže konkurentskog tržišta - uobičajena praksa za ovako velika pripajanja. Imamo nacrt sveobuhvatnog plana sa regulatornim organima u svakom regionu, radi obezbeđivanja integriteta operacija i pružanja usluga u potrazi za kupcem (kupcima).

P. Šta će ovaj ugovor predstavljati za portfolio sa rešenjima kompanije Iron Mountain?
Kompanije Iron Mountain i Recall su poznate po svojoj sposobnosti pružanja proizvoda i rešenja koji se odnose na svaku tačku ciklusa postojanja upravljanja informacijama, od fizičkih do digitalnih zapisa i na sve između. Verujemo da će udružena snaga ovih portfolija nastaviti da plasira na tržište najbolje u čuvanju i upravljanju informacijama. Zapravo, taj potencijal za rešavanje sadašnjih i budućih izazova naših klijenata je jedna od najvećih pogodnosti ovog pripajanja i radujemo se stvaranju inovativnih rešenja za naše klijente.

P. Ja sam klijent kompanije Recall – da li će se moje usluge promeniti?
Dok će proces udruživanja ove dve kompanije potrajati, naš cilj je da održavamo vaše usluge uz minimalne prekide. Trenutno, ne predviđamo da će biti promena koje bi uzrokovale prekid vaših usluga ili nivoa usluga, a vaši kontakti će ostati isti. Procenićemo svoj rad i uporediti nivoe usluga i upoznaćemo vas sa promenama.

P. Gde mogu da dobijem obaveštenja o pripajanju?
Napravili smo ovu stranicu kako bi svi bili obavešteni o napredovanju. Shvatamo da ćete imati pitanja i aktivno ćemo raditi na tome da vam dostavimo informacije što je pre moguće. Takođe, možete se obratiti dolenavedenim timovima za detaljnije upite.


Za više informacija:
Za upite investitora,
kontaktirajte melissa.marsden@ironmountain.com.


Za upite medija,
kontaktirajte christian.potts@ironmountain.com.